Trauma Releasing Exercises

Stres, trauma i PTSD

STRES

Codziennie doświadczamy stresujących sytuacji. Stres nie przekraczający naszych zdolności adaptacyjnych jest częścią naszego życia. Niepożądanie efekty wywołuje stres zbyt silny lub długotrwały, który często przyczynia się do powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz gromadzenia głębokich napięć mięśniowych.

 

TRAUMA

Trauma jest przeżyciem, do którego wyleczenia nie wystarczą normalne mechanizmy radzenia sobie ze stresem. Reakcja traumatyczna jest podstawową reakcją kryzysową, dzięki której organizm może przetrwać. Warto także pamiętać, że nasze reakcje na wydarzenia traumatyczne są instynktowne i nie podlegają świadomej kontroli.

Częstymi przyczynami powstawania urazów traumatycznych są:

– katastrofy naturalne: trzęsienia ziemi, powodzie, tornada

– wypadki komunikacyjne

– przemoc domowa i/lub w rodzinie

– napaść fizyczna lub seksualna

– nagła śmierć partnera

– rozwód

– utrata lub zmiana pracy

Niewystarczająca uwaga poświęcana tym wydarzeniom oraz brak leczenia często są podłożem występowania pourazowych symptomów, reakcji i zachowań określanych zespołem stresu pourazowego (PTSD).

 

PTSD

PTSD jest fizycznym, psychicznym i emocjonalnym zaburzeniem lękowym, które poprzedziło trudne lub przytłaczające wydarzenie. Może przejawiać się w różny sposób.

Do najczęstszych symptomów należą:

– nawracające wspomnienia

– zaburzenia snu

– utrata pamięci

– brak koncentracji

– koszmary senne

– unikanie pewnych zachowań

Wiele symptomów jest nieoczywistych i trudnych do rozpoznania.

 

TRAUMATYZACJA ZASTĘPCZA

Ten rodzaj doświadczeń może być bardzo destrukcyjny. Jest to zmiana w myśleniu i funkcjonowaniu jednostki pojawiająca się na skutek narażenia na wysłuchiwanie traumatycznych historii innych ludzi. Dotyczy także osób będących świadkami wypadków, aktów przemocy i oglądania drastycznych wydarzeń.

 

Skutki traumy

TRAUMA i CIAŁO

Dzięki wymianie doświadczeń badaczy zajmujących się biologią i neurofizjologią coraz lepiej rozumiemy wpływ traumy na ciało oraz współoddziaływanie i współzależność między autonomicznymi reakcjami ciała a procesami neurologicznymi. Coraz częściej traumę postrzega się przede wszystkim jako instynktowną reakcję ciała. Aspekty neurologiczne, biologiczne i anatomiczne ulegają zmianie podczas wystąpienia doświadczeń traumatycznych.

Wiemy już, że w ciele człowieka jest system automatycznych reakcji instynktownych, które zostają pobudzone podczas przeżywania traumy. Istnieją także mechanizmy, które służą rozładowaniu i ponownej reorganizacji układu nerwowego. Ćwiczenia TRE pomagają w uruchomieniu i zakończeniu procesu uwalnia się od przeszłych przeżyć. Dzięki ich wykonywaniu można rozładować głębokie przewlekłe napięcia mięśniowe powstałe za sprawą ciężkiego szoku czy traumy.