Trauma Releasing Exercises

Dla kogo jest TRE®?

ćwiczenia TRE szczególnie korzystne są dla osób:

  • dotkniętych traumą (np. osoby będące ofiarami przemocy lub nadużyć, osoby po wypadkach lub ciężkich przeżyciach)
  • przytłoczonych codziennym stresem lub narażonych na przewlekły stres (np. związany z pracą lub życiem osobistym; zawody takie jak – nauczyciele, menadżerowie, żołnierze)
  • związanych z zawodami ratowania życia (np. lekarze, pielęgniarki, policjanci, terapeuci, ratownicy, strażacy)
  • dotkniętych przewlekłym bólem
  • mających problemy z radzeniem sobie z emocjami
  • cierpiących na problemy ze snem
  • szukających wsparcia i przyspieszenia  psychoterapii (także z historią urazów psychicznych takich jak – wykorzystanie seksualne, nadużycia przemocowe, zaburzenia lękowe, depresja)
  • chcących samodzielnie regulować poziom stresu w ciele
  • narażonych na traumatyzację zastępczą
  • cierpiących na PTSD (zespół stresu pourazowego) oraz Wtórny Zespół Stresu Pourazowego

Niektóre osoby odczuwają dyskomfort w doświadczaniu wibracji. Zalecane jest rozpoczynanie własnej praktyki od sesji z Praktykiem TRE® 

Osoby, które przeżyły silne traumy lub przechodzące proces powrotu do równowagi psychicznej mogą przeżywać wysoki poziom lęku lub odczuwać zaburzenia psychosomatyczne. Zalecane jest wtedy ćwiczenie z Praktykiem TRE® lub korzystając ze wsparcia psychoterapeuty.